Doğru Müzakere Eğitimi

Amaç:

İnsanlar günlük hayatta anlaşmazlıkları çözme ve sonuca ulaşma doğrultusunda başkalarıyla karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmak, iletişim kurmak, görüşmeler yapmak ve uzlaşmak durumundadır. Müzakere ilkelerinin yerinde ve zamanında uygulanabilmesi, evet’e doğru müzakere süreçlerinin başarılı geçmesini ve kazanımların yüksek düzeyde gerçekleşmesini de beraberinde getirmektedir.
Eğitimin sonunda katılımcıların müzakere yöntem ve tekniklerini öğrenerek; müzakere stilleri dediğimiz görüşme sırasında sergilenen tutumları yöneterek kişisel ve kurumsal kazanımlarının artması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

İnsanlarla iletişimin zorluğunu aşmak, onlarla iyi bir diyalog kurmayı sağlamak için gerekli olan ve insan hayatının kaçınılmaz bir parçasını oluşturan müzakere ve müzakere tekniklerini uygulamak, kullanmak durumunda olan tüm çalışanlarının programa katılımları yarar sağlayacaktır.

Ne Kadar Sürer?

Bu eğitim programı eğitim danışmanlarımızın planlamalarına göre 2 yada 5 haftalık periyotlarla hazırlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Müzakere nedir, ne değildir?
 • Müzakerede temel adımlar
  * Hazırlık
  * Tartışma
  * Etkin dinleme
  * Teklif
  * Pazarlık
  * Anlaşma
 • Doğru ekip, doğru görev dağılımı
 • Müzakere alanları,
 • Müzakere yetenekleri
  * İletişim
  * Ne söylüyoruz, nasıl söylüyoruz
  * Tutumlar
 • Müzakere teknikleri
  * Pozisyon bazlı müzakere
  * Metriklerle müzakere
  * Çirkin taktikler
  * Zayıf durumda müzakere
  * Sonuçsuz müzakere
  * Zor insanlar ile müzakere
 • Durumlara değil, çıkarlara odaklanmak
  * Çıkarları bağdaştırma
  * Çıkarların teşhis edilmesi
  * Verimsizlik
  * Nezaket mi, sertlik mi?
 • İnsanlar ayrı, problemler ayrı
  * Sezgiler
  * Empati
  * Görüşlerin karşılaştırılması
  * Değerlere uygunluk
  * Olmadan önleme
 • Ortak kazanç ve ortak seçenekler Objektif kriter belirleme Oyuna katma
  * Tartışma sporları
  * Karşı tarafın oyuna girmesini sağlama