MTM Eğitimi ( Method Time Measurement)

 • Eğitimin Süresi: 50 saat (5 Gün)
 • Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
 • Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 10-15 kişi ile sınırlıdır.
 • Not 2:  ABB olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

GENEL BİLGİ:

MTM bir zaman belirleme yöntemidir. İşlemi gerçekleştirmek için belirlenen metodun zamanı belirlediği vurgulanır. Kısaca metot zamandır. Bir işi yapmak için belirlenen metot; hareketleri ve etkenleri belirler.

Eğitim Programı İçeriği :

 • İş analizi yapmak
 • Hareket ve zaman etüdü yapmak
 • Metot analizi yapmak
 • İş ölçümü yapmak
 • İş basitleştirme yapmak
 • Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak
 • Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek
 • Uygun çalışma yöntemlerini standartlaştırmak
 • İş ile ilgili doğru zaman standartlarını saptamak
 • Üretimde kullanılan faktörlerden yararlanma oranını artırmak
 • Mevcut çalışma koşullarından daha iyi çalışma koşullarına geçmek
 • Verilerin derlenmesini yapmak
 • Olanaklı çözüm yollarının araştırılmasını yapmak
 • Alternatiflerin değerlendirilmesi yapmak
 • Çözümün uygulanması ve uyarlanması yapmak
 • Kullanılan makine ve araç-gereçte gerekirse değişiklikler yapmak
 • Çalışılan yer de gerekirse değişiklikler yapmak
 • Doğrudan üretimde bulunulan etken süreyi tespit etmek
 • İş süresinin içindeki dinlenme paylarının dışındaki etken olmayan süreyi tespit etmek
 • İş Etüdü-Ergonomi ilişkisine göre düzenlemek
 • Standart zamanların tespit edilmesi
 • Kalifiye bir işçinin, belirli bir işi verilen metot, alet ve ekipman, hammadde ve iş ortamında, tanımlanmış bir performans düzeyinde yapabilmesi için gerekli olan zamanın iş etüdü (MTM)kullanılarak tespit edilmesi
 • İşin yapacak kişinin gücünü ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak, en kolay şekilde ve en az yorgunlukla nasıl yapılabileceğini çalışma ortamının geliştirilmesi
 • İşin normal şartlar içerisinde daha iyi yapılış biçimi, tamamlanma süresini en kısa yoldan saptamak için çalışma ortamının geliştirilmesi