Örgütsel Motivasyon Eğitimi

Amaç:

Çalışanların organizasyon içerisindeki davranışlarında ve gösterdikleri performansta önemli rol oynayan motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleriyle davranmaları sürecidir.
Organizasyon açısından motivasyon ise hem örgütün hem de çalışanların ihtiyaçlarını tatmin edecek bir iş ortamı yaratarak, kişinin harekete geçmesi için isteklendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
Bu eğitim programında, çalışanların motivasyonlarının iyileştirilmesine yönelik yöntemleri aktararak bu yolla onlardan daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanmak için uygu- lama ve politika geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim programına;

 • İnsan kaynakları yöneticileri,
 • insan kaynakları çalışanları,
 • Personel Müdürleri ve Personel İşleri görevlileri,
 • Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,
 • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
 • Firma sahipleri ve ortaklıkları ile yeni girişimciler katılabilir

Ne Kadar Sürer?

Bu eğitim programı eğitim danışmanlarımızın planlamalarına göre 2 yada 5 haftalık periyotlarla hazırlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Motivasyon nedir?
  * Harekete geçirme
  * Olumlu yöne yöneltme
 • Motivasyon sınıflandırması
  * İçsel motivasyon
  * Dışsal motivasyon
  * Birincil – Sosyal motivasyon
 • Motivasyonun amacı
 • Motivasyon döngüsü
  * Uyarılma, merak, eylem, başarı, mutluluk
 • Motivasyon yaklaşımları
 • Kapsam yaklaşımı
  * İhtiyaçlar hiyerarşisi
  * Herzberg modeli
  * Başarı güdüsü
  * Sonuçsal koşullama
 • Süreç yaklaşımı
  * Davranışsal şartlandırma
  * Bekleyiş yaklaşımı
  * Amaç yaklaşımı
  * Eşitlik yaklaşımı
 • Motivasyon arttırıcı yöntemler
  * Performansın tanımlanması
  * Kolaylaştırma
  * Teşvik etme
  * İş planlaması
 • Motivasyon araçları
  * Etkili iletişim – Takdir etme
  * Eşit, adil yaklaşım – Katılım sağlama
  * Kişisel güç ve etki
  * Organizasyonel açıklık
  * Birimler arası uyum
 • Başarı, sistem, motivasyon ilişkisi
 • Stresin motivasyona etkisi
  * Stres nedir?
  * Bilişsel çarpıtmalar
 • Stres kaynakları
  * İçsel stres
  * Dışsal stres
 • İşyerinde stres kaynakları
  * Acil işler
  * İş yükü dağılımı
  * İş kaybetme korkusu
  * Kişisel çarpıtmalar
  * Belirsiz geri bildirim[
  /vc_column_text]