Sürdürülebilir Satış Eğitimi

Amaç:

Satış eskiden kutuplardaki adama buzdolabı satabilmek olarak tanımlanırken, artık bu tür bir satışın sürdürülebilir başarıyı getirmediği çok açıktır.
Bu tür bir satışın ilişkileri güçlendirmek yerine, ilişkileri yorduğu ve güveni zedelediğini görülmektedir.
Satış mesleği eskiden basit bir mantıkla müşteriyle diyalog, ikna becerisi gibi basit yeteneklere indirgeniyordu. Bugün ki anlayışta ise satış artık iletişim kurabilme değil, iletişimi yönetebilme becerisi olarak tanımlanıyor.
Eğitimin sonunda katılımcıların, belirli teknik ve uygulamalar ile ticari ilişkilerini üst düzeye çıkararak sürdürülebilir olmasını sağlayarak; ilişki yönetimi hakkında yeterli bilgi seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Gelişen iş ve sosyal hayatta iletişimin önemi her yerde karşımıza çıkıyor.
Bu konunun iş yaşamımızda aktif olarak uygulanması ise tüm çalışanların firmalarına artı değer katması anlamına gelecektir.İşletme önceliklerine göre satış, müşteri ilişkileri ve iş geliştirme departmanı çalışanlarının programa katılımları yarar sağlayacaktır.

Ne Kadar Sürer?

Bu eğitim programı eğitim danışmanlarımızın planlamalarına göre 2 yada 5 haftalık periyotlarla hazırlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Satışta iletişim nedir?
  * Satışta doğru iletişimin adımları
  * Satış için iletişimin formülü
 • Satışta iletişimin amacı
  * Ne söylemeliyiz
  * Nasıl söylemeliyiz
  * Algı seviyesini belirleme
 • Satışta doğru iletişimin adımları
 • Satış amacına yönelik görüşme
  * Ses tonu, üslup, vurgular
  * İçerik, kelimelerin seçimi, diksiyon
  * Uyum gösterme, hız
 • Müşteriye güven verme
  * Beden dili kullanımı, bakış, duruş
  * Gülümseme, mimikler, jest
  * Mesafeyi koruma, eller, nefes
 • Aktif dinlemenin satışa etkisi
  * Odaklanma, iç ses, amaçlar
  * Empati, soru sorma, geri bildirim alma
  * Zaman kullanımı, teşvik etme, uyum sağlama
 • Etkin satış için sunumun önemi
  * Amaç, mesajın iletilmesi, hazırlıklar
  * Prova yapmanın önemi
  * Neleri belirteceğiz, mesajı iletme
 • Satış görüşmesi hazırlıkları
  * Görüşmesi öncesi hazırlıklar
  * Görüşme anında yapılacaklar
  * Görüşme sonrası iletişim devamlılığı