TEMEL SEVİYE EXCEL EĞİTİMİ (KURUM İÇİ)

 • Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
 • Eğitimin Süresi: 12 saat ( 2 Gün)
 • Eğitim süresince aşağıdaki konular görülecektir.

Eğitim Programının İçeriği

 • 1 – EXCEL ’e Giriş ve Temel Ayarlar
  Excele Giriş ve Temel Ayarlar
  Excel nedir? Satır, Sütun, Hücre kavramları
  Seçenekler den Excelin yazı tipi, büyüklüğü, çalışma sayfası sayısı, dosya kaydetme türü vs. özelliklerinin değiştirilmesi
  Hücrelerin yazı tipi, rengi, kenarlığı, hizalaması vb. özellikleri
  Hücrelerin birleştirilmesi
  Hücrelerin biçimlendirilmesi
 • 2 – Giriş Sekmesi
  Veri Tipleri (genel, yazı, tarih, sayı, vs.)
  Koşullu Biçimlendirme
  Filtreleme
  Sıralama
 • 3 – Ekle Sekmesi
  Resim ekleme
  Şekil ekleme
  Grafikler (Sütun, Çizgi, Pasta, Özel grafikler, grafiklerin özelleştirilmesi)
  Köprü atma (Başka bir belgeye, excel içindeki diğer sayfalara vs.)
  Simge ekleme
 • 4 – Sayfa Düzeni
  Kenar boşlukları
  Yönlendirme
  Yazdırma alanı belirleme/silme
  Üstbilgi ve Altbilgi
  Üstte ve solda yinelenecek satır ve sütunlar
  Sayfanın ölçeklendirilmesi, sığdırılması vs.
 • 5 –  Formüller
  Formül yazımına giriş (kurallar, işaretler)
  Formül yazarak dört işlem yapılması
 • 6 –  Görünüm Sekmesi
  Pencereleri yerleştirme
  Pencereyi bölme
  Bölmeleri dondurma