Yönetim Planlama Eğitimi

Amaç:

Yöneticinin başarısı büyük ölçüde astlarına, meslektaşlarına, üstlerine, rakiplerine, müşterilerine, vs. bağlıdır. Önemli olan, otorite ile donatılmış olmak kadar bunu kullanabilmektir. Kullanabilmek ise kişileri etkilemekle mümkündür. Etkileme olayında ise, yöneticinin sahip olduğu otorite kadar, belki ondan daha da fazla olarak, güç önemli bir rol oynayacaktır. Başkalarını etkilemek kişinin gücünü artırdığı gibi, kişinin gücü arttıkça da başkalarını daha kolaylıkla etkileyecektir.
Bir organizasyonda, insanlar arasında uzun vadede herkes için en uygun ve geliştirici karşılıklı ilişki, her iki tarafın da birlikte kazançlı olacağı kazan kazan (win win) türü ilişkilerdir. Bu tür bir kişilerarası ilişki esasında bir yaşam felsefesidir. Özellikle lider, mentor, koç, kolaylaştırıcı gibi yönetici kavramı yerine kullanılmaya başlanan kavramların ana fikri bu kazan kazan anlayışıdır. Sonuç olarak yönetici rolünü oynayanlar, sahip oldukları güç ve bunun kaynakları hakkında bilinçlenmeleridir.

Kimler Katılabilir?

Yönetim sorumluluğunu ilk defa yüklenenler, güçlerini daha fazla artırmak ve örgüt içi politikada daha başarılı olmak isteyen yöneticilerin programa katılımları katkı sağlayacaktır.

Ne Kadar Sürer?

Bu eğitim programı eğitim danışmanlarımızın planlamalarına göre 2 yada 5 haftalık periyotlarla hazırlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Yönetici açısından önemi
  * Otorite (yetki) – Manipülasyon
  * Güç – İtaat
  * Etkileme – İkna etme
  * Karşılıklı bağlılık
 • Organizasyonel çalışmanın temeli
  * İş bölümü
  * Ortak hareket
  * İşbirliği
 • Güç (power) nedir?
  * Güç alanı
  * Güç konusu
  * Güç kaynakları
 • Etkileme nedir?
  * Güç + Etkileme birleşimi
 • Otorite ( yetki ) nedir?
  * Kabul teorisi
  * Formal otorite
  * İnformal ( gayriresmi ) otorite
 • Kuvvet ( force ) nedir?
  * Güç ile arasındaki fark
 • Güç kaynakları
  * Zorlayıcı güç – Yasal güç
  * Ödüllendirme gücü – Uzmanlık gücü
  * Benzeşim ve karizmatik güç
 • Yöneticilerin kendileri için güç sorgulamaları Örgüt içi mücadele ve politikalar
 • Güç arttırma yolları
  * Koalisyon – manipülasyon
  * Benimse, parçala, yönet
  * Çabuk ve etkili sonuç alma
  * Yardım etme, karşılık alma
 • Güç taktikleri
 • Güç arttırma ve koruma yolları