07 Şub 2021

Firmalar her yönetici istihdamından veya departman kuruluşundan sonra organizasyon şemasını değiştirmek zorunda kalır. Üstelik bunu büyük sancılarla yaparlar. Yeni istihdam edilenlere pozisyonlar veya departmanlar açılır. Bunların nereye, hangi yöneticiye veya departmana bağlanacağı üzerine tartışmalar çıkar. Kimseyi küstürmemek için ilkesizce ve mantıksızca şemaya eklemeler yapılır. Son...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık İşe Göre Adam Alın
Yöneticinin başarısı, işe alıp çalıştırdığı iyi elemanla orantılıdır. Bu sebeple kadro seçerken dikkat edilmeli. Ekibiniz iyi ise siz de iyisinizdir. Değer hükümleri sarsılmış, değerleri sarsılmış, bir sisteme sahip olamamış, mevki ve makamların hak etmeyenlerce adeta istila edildiği ülkelerde bilgiye ve bilgili insana değer verilmez.. Böyle ülkelerde herkes birbirinden şikayetçidir v...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Delegasyon
Delegasyon Nedir? Delegasyon, kişilerin veya kurumların herhangi bir işi, almaya istekli bir diğer kişi veya kuruma aktarmasıdır. Bir işyeri yeni kurulduğunda sahiplerinin her türlü detayla ilgilenmesi her sürecin içinde fiili olarak bulunması normal kabul edilebilir. Ancak işyeri büyüdükçe yeni, yeni süreçler başlar ve işler daha karmaşık hale gelebilir. Belirli bir aşamadan sonra...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Mazeret
Başarılı olmayan insanların belirli bir ortak özellikleri vardır. Başarısızlık için gerekli bütün nedenleri bilirler ve kendi başarısızlıklarını açıklamak için geçerli mazeretleri vardır. Bu mazeretlerin bazıları zekicedir ve birkaçı olgularla doğrulanabilir. Ne var ki mazeretler sizi başarılı yapmaz ve istediğiniz yere götürmez. Bir karakter tahlilcisi en yaygın kullanılan mazeretler...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Başarısız Yönetici
Genelde ne yaparsak başarılı yönetici oluruz, lider mi olmak yoksa yönetici mi vb. gibi yazılarla sıklıkla karşılaşıyoruz günlük hayatımızda. Şöyle yaparsanız başarılı olursunuz böyle yaparsanız daha da başarılı olursunuz gibi sürekli bir şeyler olmamız istenir ya da beklenir bizlerden. Nasıl daha başarılı bir yönetici olurum diye uzun bir liste paylaşmayacağım sizinle merak etmeyin, bu ...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık İşyerinde Aidiyet Duygusu ve Motivasyon
İş hayatında anlayamadığımız, çözemediğimiz, ikna edemediğimiz insan tipleri ile çoğu zaman karşılaşırız. Bu insanların gözleri çıkış saatine yakın saatte olur. Zaten işyerinde bulunma nedeni sadece bulunmak içindir. Bu tip çalışanların genel özellikleri mesai saatleri içerisinde sadece söylenenleri yerine getirmektir. Ekstradan herhangi bir iş yapmalarına, sorumluluk almalarına gerek yo...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Çözüm Odaklı Müşteri Hizmetleri
Müşteri odaklı şirketler, çalıştıkları ve potansiyel tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya adanmış bir kültüre sahiptir. İşletmenin ana hedefi öncelikli olarak tüm yönleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır. Müşteri odaklı şirketler, müşteri portföyü ile yakın ilişkiler kurar ve müşteri başarısına derinden yatırım yapar. Bunun nedeni, kendilerini rakiplerinden ayırarak s...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Kontrol Edilebilir Yönetim Sistemleri
Günümüzde global/ ekonomik ve siyasal anlamda dünyamız oldukça küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir yarış ve rekabet ile her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir mücadeleye itmiştir. Mevcut global düzende ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanma...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Bütçe Yönetimi Danışmanlık Hizmeti
Günümüzde çok rekabetçi ortamın gereği olarak şirketlerde uygulanması gereken bütçeleme anlayışının, salt kontrol amacı güden bir fonksiyon olmaktan ziyade, işletmenin karşılaşacağı tehlikeleri formüle eden, karar vermek için etkin destek sağlayan, değişken koşulları yansıtacak şekilde daha sıklıkla güncellenebilmesine ve simülasyon çalışmalarına olanak veren anlayışa hizmet etmesi gerek...

07 Şub 2021

ABB Danışmanlık Doğru Planlama Mutlak Başarı
Kariyer, insanın hayatta ulaşmak istediği iş ve meslek olgusunu tanımlar. Kariyer hedefine ulaşmak isteyen bireyler ailede aldığı eğitimden, üniversite mezuniyetine kadar hedefleri ekseninde belirgin ve başarılı bir yol izlerler. Kariyer hedefi, gelecek yapılandırmasına kol sıvayan bireyler için yol gösterici bir niteliktedir. Tam olarak bu noktada kariyer hedefimizi seçerken kat etti...