Çatışma Yönetimi Eğitimi

Amaç:

Çatışmalar iyi yönetildikleri ve sonucunda optimal bir çözüme kavuşturuldukları zaman, kurumda yaratıcılık ve yenilik sağlamada oldukça yardımcı ve yapıcı olabilirken, iyi yönetilmediği ve çözümsüz bırakıldığı zaman ne yazık ki yıkıcı olabilmektedir. İnsanın olduğu her alanında karşılaşılabilen sosyal bir olgu kabul edilen çatışma, olumlu ve yapıcı sonuçlara imkan sağladığı için hemen bastırma ve tamamen yok etme yoluna gidilmemeli; yararlı olacak şekilde yönetilmelidir.
Yapıcı çatışma hem değerli, hem de gereklidir. Çatışmanın bulunmadığı yerde yeni ve iddialı görüşler de azalacaktır. Yeni ve doğru fikirler çerçevesinde isabetli kararlar alabilmek için uyarıcı ve itici bir güç bulunmayacak, örgüt gittikçe donuklaşacaktır. Program sonunda katılımcıların, personel veya gruplar arasındaki (formal veya informal) çatışmaları, organizasyonun amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetmelerini sağla- mak için yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Karşılıklı bağımlılık, amaçların farklılığı, uzmanlık seviyelerinin farklılığı gibi faktörlerin olduğu kurum yapılarında; çatışmaya yol açan ve başarılması güç olan faaliyetlerin koordinasyonunu, istenen işbirliği ve bütünleşmenin sağlanmasını yönetmek isteyen çalışanların ve yöneticilerin programa katılımları fayda sağlayacaktır.

Ne Kadar Sürer?

Bu eğitim programı eğitim danışmanlarımızın planlamalarına göre 2 yada 5 haftalık periyotlarla hazırlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Çatışma nedir? Çatışmayı kim çözebilir?
  * Sorunların kontrolü kimde
  * Biz neler yapabiliriz
  * Karşı tarafın yapabilecekleri
 • Çatışmaya doğru gidiş
  * İletişimde isteksizlik
  * Nedensiz sinirlilik, moral bozukluğu
  * Asık surat, sürekli bahane, hataların artışı
  * Aşırı tepkiler (bağırma, masaya vurma, kapıyı çarpma…)
 • Temel çatışma nedenleri
  * Basit farklılıklar
  * Anlaşmazlık, uzlaşmazlık
  * Çekişme, şiddet, kavga
 • Çatışma dilleri
  * Sen dili cümleleri
  * Ben dili cümleleri
 • Çatışma türleri ve etkileri
  * Pozitif çatışma
  * Negatif çatışma
  * İç çatışma
  * Dış çatışma
 • Farklılıklarımız ve empati kurma Çatışmaya neden olan kızgınlıklar
  * Haksız engelleme
  * Düşünme biçimimiz (abartma, etiketleme..)
  * Zorunluluk yükleme, zihin okuma
 • Kızgınlığın yönetimi ve ifade şekilleri Çatışma yönetimi stratejileri
  * Uyma, işbirliği
  * Kaçınma, hükmetme, uzlaşma
 • Çatışma yönetiminde uygulayabileceklerimiz
  * Kızgınlığı kontrol altına alma
  * Karşı tarafın durumunu belirleme
  * Olumlu bir atmosfer yaratma
  * Temel iletişim kurallarına uyma
  * Problemin tanımlanması
  * Çözüme yönelik beyin fırtınası, çözüm değerlendirme
  * Uygun çözümlerin işlerliği