Eğitim Detayları :

Farkındalık ve Kişisel Liderlik Eğitiminin Amacı;

Liderlerimizin etkin yöneticilik becerileri göstermesi kurumsal yapımızı güçlendirir ve rekabet üstünlüğü sağlar. Etkin Liderler olmanın başlangıç noktası kişilerin kendi özelliklerinin farkında olması ile başlar.

Kişisel farkındalığı kazanmak liderlerde kalıcı davranış değişikliklerine ve esnekliğine, etkin iletişim becerilerine, duygusal zeka ve özgüven ile alacağı sonuçların daha etkin olmasını amaçlar ve bunu yapmasını sağlar. Davranışlarında kalıcı ve sürekli bir değişimin sağlanmasını amaçlar.

Farkındalık Eğitimi Hedef Kitlesi;
Şirket içerisinde yönetim kadrosu ve bu pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticilerin katılımına uygundur.

Kazanımlar :

  • Kişisel farkındalık kazanmak
  • Kendi potansiyelini keşfetmek
  • Düşünce kalıplarını genişletmek
  • Farklı yapılardaki kişilerle etkin iletişim kurabilmek,
  • Ruh halinize sahip çıkmak ve yönetebilmek
  • Kişisel hedefler koymak ve kararlılık
  • Sürekli gelişim

*** Bu Eğitim kurumlara özel veya birebir olarak düzenlenmektedir. 

SÜRE: 1 gün (7 saat)