Değişim Yönetimi Eğitimi

Amaç:

Başarının temelini oluşturan, bulduğuyla yetinmeme ve sürekli olarak gelişme iç güdüsüdür. Başarı için gerekli olan sürekli gelişme ancak değişim ile sağlanabilir. Bu nedenle başarının tadını alan ve bunu sürdürme amacını taşıyan kişi ve kurumlar değişimi de yönetmek durumundadırlar.
Günümüz rekabetçi koşullarında değişimi yönetemeyenler kendilerini değiştirilmiş olarak bulacaklardır.
Değişimi istemek başarıyı garantilemez. Değişim çabaları ancak organizasyon içerisinde yayılma ve derinliğe sahip olabilirse başarılı olabilir.
Programın sonunda katılımcıların değişimi yönetebilmek için liderlik, yöneticilik yetkinliklerinin artması; hızlı uyum ve etkin değişim yönetimi becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim programına;

 • İnsan kaynakları yöneticileri,
 • İnsan kaynakları çalışanları,
 • Personel Müdürleri ve Personel İşleri görevlileri,
 • Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,
 • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
 • Firma sahipleri ve ortaklıkları ile yeni girişimciler katılabilir

Ne Kadar Sürer?

Bu eğitim programı eğitim danışmanlarımızın planlamalarına göre 2 yada 5 haftalık periyotlarla hazırlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Değişimde temel kavramlar
  * Değişim nedir?
  * Neden değişim?
  * Hedef kitle
  * Kurum stratejileri
  * Rekabet
 • Değişim ihtiyacı
  * İhtiyacın hissedilmesi
  * Karar verilmesi
  * Sürecin belirlenmesi
 • Ne tür bir değişim?
  * Ekonomik iyileştirme
  * Kritik süreç değişimi
  * Kültürel değişim
  * Yetkinlik geliştirme
 • Nerede değişim?
  * Yönetim tarzı
  * İş yapma yöntemleri
  * Organizasyonel yapılanma
  * İnsan ilişkileri
  * Düşünce tarzı
 • Değişim yöntemi
  * Neyi değiştirmeliyiz?
  * Nasıl değiştirmeliyiz?
  * Ne yapmamız isteniyor?
  * Hedef kitle ne istiyor?
  * Sonucunda neler değişebilir? (Kontrol dışı değişimler)
 • Değişimi yönetmek Değer katmak
  * Kalitenin iyileştirilmesi
  * Sürenin iyileştirilmesi
  * Maliyetlerin iyileştirilmesi
  * Performansın iyileştirilmesi
  * Verimlilik, risk yönetimi
 • Yeniden yapılanma (Re-organizasyon)
  * Dinamik, esnek
  * Çevik, yenilikçi, yaratıcı
 • Değişim dinamikleri
  * Tepkisel ( reaktif )
  * Öngörüsel ( proaktif )
 • Değişim süreci gelişimi Başlamanın zorlukları
  * Yeterli zaman eksikliği
  * Yardım olmaması
  * Uygun olmaması
  * Söylenenlerin uygulanmaması
 • Sürdürenin zorlukları
  * Heyecan, korku
  * Ölçme, değerlendirme
  * İnananlar, inanmayanlar
 • İyileştirme zorlukları
  * Strateji ve hedefler
  * Yaygınlaştırma ve yönetme
 • Değişim adımları
  * Planlama, ölçme, analiz, tasarım
  * Geliştirme, uygulama, değerlendirme
 • Risklerin yönetimi
  * Risk olasılıkları
  * Mevcut durum, kontrol etme, önlem alma
 • Sonuçlar
  * Etkilenen kişiler
  * İş sonuçlarına etkisi
  * Etki ve sonuç arasındaki zaman
 • İletişim yönetimi
  * Net, anlaşılır, doğru mesaj
  * Değişime yönelik bilgi ve eğitim
  * Tutarlılık ve algılama yönetimi
 • Değişim engelleri
  * Çalışan bağlılığı
  * Orta yönetim engelleri
  * Kültürel engeller
  * Liderlik eksikliği
 • Gerçek değişim örnekleri